Stanisław Jasionowicz

Artykuły

Les masques de la nudité (Eugène Demolder, La dame au masque)

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 25–31
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.002.5695

Smetse Smee : l’enfer ou le paradis de l’histoire ?

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 17–24
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.002.9252