Artykuły

Strategies of the higher education institution based on disruptive innovations

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 269-276
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.023.6032

Strategies of Protection of Intellectual Property as an Intangible Regulatory Asset of an Organization

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 107–123
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.024.7544

Rola władzy w organizacji sieciowej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44),
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.037.9940