Artykuły

Strategies of the higher education institution based on disruptive innovations

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 269-276
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.023.6032

Rola władzy w organizacji sieciowej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44),
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.037.9940