Artykuły

Efektywność wydziałów nauk przyrodniczych  i rolniczych a poziom ich finansowania publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 289–302
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.025.6034