Karolina Małek

Sprawozdania i recenzje

Sortuj według

Sprawozdanie z VI Konferencji Narracyjnej „10 lat badań narracyjnych – podsumowania, perspektywy”

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 105-110
Data publikacji online: 1 czerwca 2010