Artykuły

Equity in STEM, especially in transportation engineering

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 355-367
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.030.6039