Danuta A. Tomczak

Artykuły

Gender equality policies and their outcomes in Norway

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 379-391
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.032.6041