Artykuły

Co rodzice wiedzą o zasobie słownictwa swoich dzieci? Kwestionariuszowe badanie rozwoju słownika  dzieci 2–6-letnich

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 2, s. 57–71
Data publikacji online: 2009

Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 21-45
Data publikacji online: 1 czerwca 2010