Artykuły

Sortuj według

Ocena wpływu odległości epicentralnej wstrząsu górniczego na przekazywanie drgań z podłoża na budynek

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 91-100
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI DOI:10.4467/2353737XCT.17.050.6361

Selected results of vibrations propagation in ground subsurface layers caused by train runs

Czasopismo Techniczne, 2016, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016, s. 93-106
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.216.5965

CIVIL ENGINEERING

Simple models for determination of the differences of ground and building foundation response spectra in LGC region

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 1, s. 77-65
Data publikacji online: 23 stycznia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.005.6102

Vibrations of free-field and building caused by passages of the Pendolino train

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 1, s. 85-100
Data publikacji online: 23 stycznia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.007.6104