Artykuły

Influence of printing parameters on the mechanical properties of polyamide in SLS technology

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 31-37
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.117.5728

Assessment of mechanical properties of pa 3200 gf polyamide models made by SLS

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 181–186
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.173.9429