Artykuły

The effectiveness of e-learning in engineering education

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 93-98
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.126.5737