Artykuły

Sortuj według

The effect of corrosion process on the surface topography of Nd‒Fe‒B type magnets bonded with biopolimer

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 119-124
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.130.5741