Artykuły

Hyperelastic Zahorski material – numerical analysis and simulation in ADINA software

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 131-136
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.132.5743

Analysis of the crack width of beams reinforced with FRP bars

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 163–168
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.170.9426