Artykuły

Hyperelastic Zahorski material – numerical analysis and simulation in ADINA software

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 131-136
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.132.5743