Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Sortuj według

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 215-229
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.011.6689

Studia i rozprawy

Problematyka filozoficznych podstaw pedagogiki w sporze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z marksizmem

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 63-80
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.004.7027

Myśl pedagogiczna Jacka (Adama) Woronieckiego w wybranych publikacjach z okresu 1903-1918

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 221-241
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.012.6676