Informacje o autorze:

adiunkt w Katedrze Filozofii Wychowania Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adres WNP UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15, 01-938 Warszawa

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Sortuj według

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 215-229
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.011.6689

Studia i rozprawy

Myśl pedagogiczna Jacka (Adama) Woronieckiego w wybranych publikacjach z okresu 1903-1918

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 221-241
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.012.6676

Problematyka filozoficznych podstaw pedagogiki w sporze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z marksizmem

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 63-80
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.004.7027

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu. Refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878–1949) – konteksty współczesne

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 113–130
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.005.8644