Wokół edukacji do pracy socjalnej – między teorią a działaniem społecznym

Sortuj według

Inicjatywy pracowników socjalnych podejmowane wobec osób starszych w środowisku zamieszkania. Na przykładzie wybranych projektów socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 51-67
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.005.10753

Zagadnienia różne

W trosce o dziecko: kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 391-409
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.023.6701