Informacje o autorze:

Kierownik Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Adres: Zakład Historii Filozofii AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Zagadnienia różne

Sortuj według

Jakiej filozofii pedagodzy potrzebują? O początkach pedagogiki uniwersyteckiej w Krakowie

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 345-358
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.020.6698

Idee - trendy - metody

Przed wojną. Pedagogiczne idee, opinie, poglądy w wybranych czasopismach polskich z 1939 roku

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 147-161
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.009.7032

Z historii polskiej myśli pedagogicznej

Po wojnie. Pedagogiczne ideały w wybranych artykułach z lat 1945–1949

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 343–358
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656