Artykuły

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 301-345
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.012.6155

Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 7-27
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Księgozbiór Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848-1881) w zbiorach Biblioteki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 123-140
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.006.9459