Barbara Labuzek

Artykuły

Prestresssed concrete usage in church buildings construction in poland

Czasopismo Techniczne, 2016, Budownictwo Zeszyt 2-B 2016, s. 185-195
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.168.5779