Artykuły

Cultural heritage protection system in Japan: Current issues and prospects for the future

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 7-27
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.013.6170