Artykuły

Europocentryczne i dalekowschodnie spojrzenie na wartość autentyzmu zabytku – dokument z Nara jako próba pogodzenia odmiennych poglądów

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 28-40
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.014.6171