Isamu Yamada

Artykuły

Adaptacja chińskich hieroglifów w Japonii a kultura przekładu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 58-65
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.016.6173