Artykuły

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych w prawie chińskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 113-125
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.020.6177