Artykuły

Biometria w Hongkongu na przykładzie problemu wykorzystania odcisków palców do kontroli czasu pracy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 126-140
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.021.6178