Aleksander W. Lipatow

Artykuły

Rosyjskość i polskość w świetle cywilizacyjnej aksjologii europeizmu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 7-14
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.001.6243