Artykuły

Cechy husyckich polemik religijnych – zarys zagadnienia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 35-44
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.003.6245