Artykuły

Efficient surfaces for boiling heat transfer enhancement

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 4-M 2016, s. 3-8
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.224.5973

Passive methods of boiling heat transfer enhancement

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 193–198
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.193.9681