Artykuły

Laser beam welding of DC04 steel

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 4-M 2016, s. 47-52
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.231.5980