Mariusz Pietraszek

Artykuły

Comparative study of an additional oxidizer charge effect on selected operational characteristics of a solid-fuel rocket engine

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 4-M 2016, s. 65-72
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.234.5983