Artykuły

Expansion by a new constant may change the finite axiomatization property of a matrix

Czasopismo Techniczne, 2016, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP 2016, s. 131-136
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.146.5757