Informacje o autorze:

Katedra Klimatologii

Artykuły

Zróżnicowanie dopływu promieniowania słonecznego do południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w latach 2008 – 2014

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 81–97
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.023.6085