Artykuły

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (2), s. 31-43
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.009.6307

Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (1), s. 69-80
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.006.6304