Łukasz Lechowski

Artykuły

Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (2), s. 56-71
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.011.6309