Julia Ziółkowska

Artykuły

The impact of mega events on the local economic development through the development of social capital

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 4, s. 25-31
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.034.7634

Wpływ bezpieczeństwa w transporcie turystycznym na zachowania konsumenckie i gospodarkę turystyczną

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (2), s. 72-80
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.012.6310