Artykuły

The European Model of Cultural Heritage Policy

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 1-16
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.001.6284