Bożydar L. J. Kaczmarek

Artykuły

Cechy osobowości a decyzje adolescentów dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 57-70
Data publikacji online: 15 grudnia 2010