Artykuły

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (6-7.04.2017 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (2), s. 79-82
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Transport in Poland during the period of accession to the European Union

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 3, s. 41-49
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.026.7182

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 31 marca 2017

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Gdańsk – 21.04.2016 r.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (2), s. 81-83
Data publikacji online: 7 listopada 2016

Od Redakcji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 29 września 2016

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 30 marca 2018

NOTATKI NAUKOWE

25 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG: 1993-2018 – powstanie, działalność i trudności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 80-87
Data publikacji online: 30 marca 2018