Artykuły

Policja nad Zagranicznymi w Wolnem Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 237–244
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.016.2257

O rządach prawa w Wolnym Mieście Krakowie uwag kilka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 241-254
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.018.0919

Artykuł recenzyjny monografii Macieja Mycielskiego, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 133-147
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.016.0917

Wpływy francuskie w administracji Księstwa Warszawskiego

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 1-18
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.001.1040

The Free City of Kraków in the Regional Security Policies of its Neighbouring States

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.025.11643

Jubileusze

Jubileusz Profesora Jerzego Malca

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 83-84
Data publikacji online: 20 czerwca 2013

Jubileusz Profesora Jerzego Malca

, s. 83-84
Data publikacji online: 20 czerwca 2013