Artykuły

Volcanic tuff as an inhibitor of corrosion in aqueous environment

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 5-M (15) 2016, s. 21-43
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.283.6115