Artykuły

Tożsamość narodowa żołnierzy armii austro-węgierskiej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 357–370
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.019.6262

Twierdza Kraków i jej załoga w wojnie 1866 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (3), s. 445–458
Data publikacji online: 19 października 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.027.3898

Czy Kraków mógł zostać stolicą Galicji na początku XIX wieku?

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 49-56
Data publikacji online: 2009

Antoni Morbitzer jako prezes krakowskiej Rady Municypalnej (1812–1815)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (3), s. 267-277
Data publikacji online: 7 stycznia 2014
DOI 10.4467/20844069PH.13.017.0911

Przestępczość wojsk garnizonu krakowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 193-207
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.015.0916

Kraków jako ośrodek wspomagający Wielką Armię podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 85-95
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.006.1045

Wojsko a ludność cywilna na przykładzie garnizonu krakowskiego w dobie napoleońskiej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 791–803
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.038.8753