Artykuły

Źródła światła i ich wpływ na narząd wzroku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 219-232
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.062.6373

PHYSICS

CuO/TiO2 and Cu2O/TiO2 nanoparticles influence on parameters of bulk heterojunction organic solar cells

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 1, s. 165-171
Data publikacji online: 23 stycznia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.014.6111