Artykuły

Recenzja: A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016; 386 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (3), s. 87-89
Data publikacji online: 28 grudnia 2017

Recenzja: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (4), s. 82-83
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

Recenzja: F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (3), s. 66-67
Data publikacji online: 21 listopada 2016

Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 91-92
Data publikacji online: 20 grudnia 2017

RECENZJE

Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s. 65

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 65-66
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Zbigniew Taylor

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 73-75
Data publikacji online: 29 czerwca 2018