Artykuły

Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 7-18
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.001.6730

Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 30-48
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.021.6319