Artykuły

Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (4), s. 49-61
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.022.6320

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185