Piotr Zieliński

Artykuły

Effects of aortic valve diseases on pressure profiles in selected locations of the human arterial system

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 243-255
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.223.7766

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta”

Progress, 2017, Numer 1, s. 153-157
Data publikacji online: 27 marca 2017