Artykuły

„Oko w oko z światem”. O wierszach Kazimierza Wierzyńskiego pisanych „w wojsku austriackim i w niewoli rosyjskiej”

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 242–259
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.015.6334