Artykuły

Pricking the male bubble in academia – exploration of female academic experiences in a number of Pakistan universities

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 369-377
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.031.6040