Artykuły

Ród Obetkonów na ziemi pszczyńskiej

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 61-68
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.005.0774

Wstęp do badań nad podziemiem antykomunistycznym na ziemi pszczyńskiej w latach 1945–1947

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (2), s. 181-196
Data publikacji online: 15 września 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.012.1106