Artykuły

Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 277–302
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.015.6258